OFERTA

     Specjalizuje się w przygotowywaniu projektów organizacji ruchu na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych. Wszystkie projekty przygotowuje zgodnie
z obowiązującym prawem. Projekty organizacji ruchu wykonuje zgodnie z potrzebami klientów i podmiotów. Ponadto w razie potrzeby przygotowuje i wykonuje dokumentacje dotyczącą zajęcia pasa ruchu drogowego związanego z docelowym projektem organizacji ruchu oraz składam wnioski w imieniu inwestora na zajęcie pasa drogowego oraz na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.


Opracowywane projekty organizacji ruchu spełniają wymagania następujących ustaw i rozporządzeń:

1. Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.
    (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 z późn. zm.)
2. Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
    (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.)
3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw
    Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów
    drogowych z dnia 31 lipca 2002 (Dz.U. 2002 nr 170
    poz. 1393 z późn. zm.)
4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
    w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków
    i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
    drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
    (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.)
5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
    z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków     zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad     tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z późn. zm.)
6. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r.
    w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie
    pasa drogowego (Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1481 z późn. zm.).

Prowadzi wszelkie, wymagane do uzyskania pozytywnych zatwierdzeń i opinii, postępowania administracyjne przed poszczególnymi organami administracji publicznej. Do powyższych organów należy zaliczyć (w zależności od statusu drogi, charakteru powiatu i gminy) m. in.:

  • Komendę Powiatową Policji, Komendę Wojewódzką Policji,     Komendę Miejską Policji

  • Zarząd Dróg Powiatowych, Wojewódzkie Zarządy Dróg     Wojewódzkich, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

  • Wydziały Infrastruktury Urzędów Marszałkowskich, Wydziały     Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska miast na prawach     powiatu, poszczególne Zespoły ds. Ruchu Drogowego     odpowiednich urzędów i inne organy

  • Wydziały Infrastruktury urzędów gminnych


  • Firma zajmuje się uzyskaniem pozwoleń na umieszczenie reklam, tablic reklamowych, billboardów, reklam o zmiennej treści znajdujących się w pasie drogowym. Ponadto zajmuje się uzyskaniem zgody na zjazdy z dróg na posesje.    Godzina
    Valid XHTML 1.0 Transitional